työsuojelutoimikunta

Työsuojeluvaltuutetut edustavat henkilöstöä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Hän perehtyy työoloihin sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin ja ottaa selvää työsuojelusäännöksistä. Työsuojeluvaltuutettu kiinnittää työntekijöiden huomiota työturvallisuuteen ja terveyteen -liittyviin asioihin. Hän toimii myös työntekijöiden edustajana työsuojelujaoksessa ja yhteistoimintatoimikunnassa.


 
 
A-alue (Kauhajoen yhteiskoulu, Kauhajoen koulukeskus, Pukkilan koulu, Kainaston koulu, Aronkylän koulu, Kolmenraitin koulu, Hyypän koulu, Päntäneen koulu,
Filppulan koulu, Filppulan esiopetus, lukio).
Varsinainen työsuojeluvaltuutettu: Kari Tampsi puh. 050 322 5948, kari.tampsi@kauhajoki.fi
 
  1. varatyösuojeluvaltuutettu: Tuija Nurmela, tuija.nurmela@kauhajoki.fi
  2. varatyösuojeluvaltuutettu: Juho-Mauri Malka, juho.malka@kauhjoki.fi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
B-alue (Aron päiväkoti, Filppulan päiväkoti, Pikku-Äijän päiväkoti, Satureppu, Soffa, Kuusenkolo, Niittyvilla, Nummijärven ryhmis, perhepäivähoitajat, keskusvarasto,
terveyskeskus, Räimiskä, Virkku).
Varsinainen työsuojeluvaltuutettu: Ari Kiviniemi puh. 0400865924 ari.kiviniemi@kauhajoki.fi
 
1.              
2.           2. varatyösuojeluvaltuutettu: Katja Luukaslammi, katja.luukaslammi@kauhajoki.fi
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
C-alue (Kirjastotalo, Opintola, kaupungintalo)
Varsinainen työsuojeluvaltuutettu: Leena Ranta puh. 040 195 4009, leena.ranta@kauhajoki.fi
 
3.           1. varatyösuojeluvaltuutettu: Maire Rajaharju, maire.rajaharju@kauhajoki.fi
4.           2. varatyösuojeluvaltuutettu: Tellervo Järvenpää,  tellervo.jarvenpaa@kauhajoki.fi
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
V
 

Työsuojelupäällikkö: Ann-Christine Nissen

ann-christine.nissen@kauhajoki.fi

Toimii linkkinä työnantajan ja työntekijöiden välillä sekä huolehtii yhteistoiminnan sujuvuudesta. Avustaa työnantajaa työsuojeluviranomasten kanssa tehtävässsä yhteistyössä ja osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Vastaa työsuojelutiedon hankinnassa esimerkiksi seuraamalla lainsäädäntöä ja selvittämällä ulkopuolisten asiantuntijoiden tarvetta.