työsuojelutoimikunta

Työsuojeluvaltuutetut edustavat henkilöstöä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Hän perehtyy työoloihin sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin ja ottaa selvää työsuojelusäännöksistä. Työsuojeluvaltuutettu kiinnittää työntekijöiden huomiota työturvallisuuteen ja terveyteen -liittyviin asioihin. Hän toimii myös työntekijöiden edustajana työsuojelujaoksessa ja yhteistoimintatoimikunnassa.

 

Leena Muotio: 

leena.muotio@kauhajoki.fi

 040 173 8005

Toimitilapalvelujen henkilöstö

-laitoshuoltajat

-tilahuoltajat

-keittäjät

Talonmiehet Rakennusmiehet/kunnallistekniikan työntekijät Koulunkäyntiohjaajat, apip -ohjaajat

liikuntapaikkahenkilökunta

Puistotyöntekijät

 

1.     varavaltuutettu: Pirkko Haavisto  

 

 Leena Ranta:

 leena.ranta@kauhajoki.fi

040 195 4009

Virasto- ja toimistotyöntekijät

Kirjaston työntekijät

Virkun työntekijät,

Räimiskän työntekijät

Varhaiskasvatuksen alueesimiehet

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

 

1.varavaltuutettu: Seija Luoma-Keturi

2.varavaltuutettu: Maj-Lis Korhonen

 

Kari Tampsi:

kari.tampsi@kauhajoki.fi

040 158 1006

 Akavaan kuuluva henkilöstö

-esiopetuksen opettajat ja tuntiopettajat

-peruskoulun luokanopettajat,

lehtorit,

erityisopettajat ja tuntiopettajat

-lukion ja aikuislukion lehtorit ja tuntiopettajat

- kansalaisopiston vakinaiset opettajat

- Panula-opiston opettajat ja tuntiopettajat –

 lastentarhanopettajat

- lisäksi Akavaan kuuluvia jäseniä toimisto- ja terveydenhuoltoaloilta sekä muutamia yksittäisiä jäseniä eri ammattialoilta

- perhepäivähoitajat

- päiväkotien lastenhoitajat

 

1.varavaltuutettu: tuija Nurmela

2.varavaltuutettu: saija Uusitalo

 

 

Työsuojelupäällikkö: Ann-Christine Nissen

ann-christine.nissen@kauhajoki.fi

Toimii linkkinä työnantajan ja työntekijöiden välillä sekä huolehtii yhteistoiminnan sujuvuudesta. Avustaa työnantajaa työsuojeluviranomasten kanssa tehtävässsä yhteistyössä ja osallistuu työsuojelutarkastuksiin. Vastaa työsuojelutiedon hankinnassa esimerkiksi seuraamalla lainsäädäntöä ja selvittämällä ulkopuolisten asiantuntijoiden tarvetta.