eduv.

JÄSENTEN EDUNVALVONTA:

Punaisella Tuvalla yläkerrassa sijaitsee Ammatillisen Paikallisjärjestön (APJ) jossa on myös yhdistyksen toimitilat. 

Pääluottamusmies on Pirkko Haavisto. 

Pääluottamusmies yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa on mukana yhteistoiminnassa neuvoteltaessa yhdessä työnantajan ja muiden ammattiliittojen edustajien kanssa.TYÖTTÖMYYSTURVA  

 Työssäoloehto täyttyy jos hakija on  ollut ansiotyössä yhteensä 26 viikkoa ja että työttömyyskassan jäsenyys on kunnossa.Työviikon työskentelyaika vähintään 18 tuntia ja palkan ollessa työehtosopimuksen mukainen. Kun jäät työttömäksi ilmoittaudu välittömästi työvoimatoimistoon. Lomautuksen sattuessa tulee sinun ilmoittautua TE-keskukseen joko sähköisesti tai käymällä toimistolla. Työttömyyspäivärahaa maksetaan vain ajalta  jolloin olet ollut työnhakijana työvoimatoimistossa. Seuraa Motiivi lehden "työttömyyskassa tiedottaa" sivuja.

Työehtosopimukset löytyy ajantasaisena sivulta www.jhl.fi