Hallituksen kokoonpano:2018-2019


Puheenjohtaja Riikka Mäki puh. 040 7261104
makirii61@gmail.com
Varapuheenjohtaja Pirkko Haavisto puh.050 3620317
pirkko.haavisto@kauhajoki.fi
Sihteeri Paula Kuusisto puh.040 7014805 (t)
paula.kuusisto@llky.fi 
Taloudenhoitaja Anna-Helena Mäkelä puh. 040 773 0256
anna-helena.makela@kauhajoki.fi
Opinto-ja tiedotussihteeri Paula Kuusisto puh.040 7014805 (t)
paula.kuusisto@llky.fi 
Jäsenasiainhoitaja  Pirkko Haavisto puh.050 362 0317
pirkko.haavisto@kauhajoki.fi
Leikekirjanhoitaja Marja Siirtola puh. 040 8410634
marja.siirtola@llky.fi
Tietosuojavastaava, koulutiedottaja ja
 atk vastaava
Pirkko Haavisto puh. 050 362 0317
pirkko.haavisto@kauhajoki.fi
Jäsen Leena Muotio puh. 040 5715319
leena.muotio@kauhajoki.fi
Jelena Keväänranta puh. 050 3053723 jelena.kevaanranta@llky.fi
Hannele Kytölä puh. 040 5647317
hannele.kytola@suomi24.fi
Tiina Kriikkula puh. 040 5661159 tiina.kriikkula@saiedu.fi
Karijoen yhdyshenkilö Pirjo Sandberg puh. 040 7713054
pirjo.sandberg@gmail.com
Isojoen yhdyshenkilö Anne Leppiniemi puh. 040 841 8240
anne.leppiniemi@ssvnet.fi
Varajäsen
Ritva Leppinen puh. 050 5251373
ritva.leppinen@kauhajoki.fi
Varajäsen Birgitta Lehtinen puh. 0400264256  birgitta.lehtinen@kauhajoki.fi
Varajäsen Jaana Kulmala
puh. 050 3309030  jaana.kulmala@kauhajoki.fi

Vuonna 2019-2020 Kuntatyöntekijöiden:
Pääluottamusmies Leena Muotio puh. 040 5715319
leena.muotio@kauhajoki.fi
Varapääluottamusmies Pirkko Haavisto puh. 050 3620317
pirkko.haavisto@kauhajoki.fi

Vuosina 2019-2020 Suupohjan koulutuskuntayhtymän:
Luottamusmies Riikka Mäki puh. 040 7261104
makirii61@gmail.com
Varaluottamusmies Tiina Kriikkula
puh. 040 5661159    tiina.kriikkula@saiedu.fi 

Työpaikkakohtaiset luottamusmiehet:2019 - 2020
Työkohteet Varsinaiset Varalla
Koulut Leena Muotio Ritva Leppinen
Koulunkäyntiohjaajat Pirkko Haavisto Helena Kytölä-Ilomäki

Kauhajoen JHL:n työsuojeluvaltuutetut vuosille 2018-2021
Työsuojeluvaltuutettu Leena Muotio
puh. 040 5715319
I- varavaltuutettu Pirkko Haavisto
puh. 050 3620317 
II-varavaltuutettu Anne-Maria Koskela puh. 040 7418908

Karijoen työsuojeluvaltuutettu vuosina 2018-2021
Työsuojeluvaltuutettu Pirjo Sandberg puh. 040 7713054
pirjo.sandberg@gmail.com

JHL:n edustajat APJ:ssä vuosina 2019-2020
Varsinaiset Varajäsenet
Pirkko Haavisto Marja Siirtola

Vuonna 2019-2020 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Asiainhoitaja

Leena Muotio
puh. 040 5715319
leena.muotio@kauhajoki.fi
Varaluottamusmies avoin

Vuonna 2018-2021 Karijoen kunnan JHL:n  luottamusmiehet

Luottamusmies Pirjo Sandberg puh. 040 7713054
pirjo.sandberg@gmail.com 
Varaluottamusmies Tuula Alanen puh. 0400 010803