ajankoht.
 KAUHAJOEN JHL ry. yhdistys 637

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kauhajoen yhdistys 637 teki valintoja syyskokouksessaan. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja sekä uusi hallitus. Uudeksi puheenjohtajaksi 1.1.2016 alkaen valittiin Riikka Mäki.

Hallituksen muut jäsenet ovat Hannele Kytölä(Emäntä), Leena Muotio (pääluottamusmies), Minna Pakkanen,

Paula Kuusisto ( sihteeri,tiedottaja), Marja Siirtola (Leikekirjanhoitaja), Anna-Helena Mäkelä ( taloudenhoitaja), Pirjo Sandberg, Anne Leppiniemi, Pirkko Haavisto ( varapuheenjohtaja, ATK-vastaava, tietosuojavastaava, koulutiedottaja, jäsenasiainhoitaja). 

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Heli Viitala ja Jaana Kulmala.

Hallituksen toimintakausi on kahden vuoden mittainen. Vuoden 2020 aikana tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia liittyen koulutukseen, työ hyvinvointiin, liikuntaan ja virkistäytymiseen.

Muistathan seurata yhdistyksemme toimintaa nettisivuiltamme www.jhl.fi

Seuraa Motiivi- lehteä, lue seuratoimintapalstaa, lue myös jäsenkalenteriasi. Näistä lähteistä saat paljon tietoa yhdistyksestä sekä toiminnastamme.

Anna vinkkejä tulevaan toimintaan. 

Ota rohkeasti yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa hallituksen jäseniin.

 

Toimintasuunnitelma

Yhdistyksen toimialueena on Kauhajoen kaupunki ja Karijoen kunta ja sen tarkoituksena on koota julkisten ja hyvinvointialojen , seurakunnan, Suupohjan koulutuskuntayhtymän, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sekä Karijoen kunnan työntekijät, toimihenkilöt ja viranhaltijat sekä vastaavia palveluita tuottavien yksityisten työnantajien palveluksessa työskentelevät ja opiskelijat liiton piiriin. 

Yhdistys toimii näiden ja liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsentensä palvelusuhteiden, ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisen, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valiuksiensa parantamiseksi.


Virkistystoiminta
Vuosi tuo tullessaan koulutusta ajankohtaisista asioista ja muuta toimintaa tilanteiden mukaan. Osallistumme liikunnallisen virkistyspäivään Ammattioppilaitoksen liikuntasalissa tammikuulla, jäsenet saa osallistua tähän näyttämällä jäsenkorttiaan ilmaiseksi.
 Konsertti-/teatterimatka, paikka vielä avoin. pikkujoulu. Muuta virkistystoimintaa tilanteen mukaa.Tapahtumista tiedotamme myös paikallislehden seuratoimintapalstalla.
 Uimahalli/ urheilutalon lipun hinnasta alennus on 2 € jäsen/ käyntikerta( 1.1.2012 alkaen), edun saat jäsenkorttia näyttämällä. 

Kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuussa. Sääntömääräiset kokoukset sekä muut mahdolliset kokoukset pidetään tarpeen mukaan. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt tulemasta kokoukseen hän ilmoittaa esteestään sihteerille, joka kutsuu varajäsenen paikalle. Tarpeen niin vaatiessa kokouksiin voidaan kutsua myös työpaikkakohtaiset luottamusmiehet. Karijoen luottamusmies kutsutaan aina kokoukseen ja hänellä on läsnäolo ja puheoikeus. Seuraava hallituksen kokous sovitaan edellisessä hallituksen kokouksessa.

Pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille luettavaksi ja seuraavassa kokouksessa tehdään tarvittavat muutokset.

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen

Punaisella Tuvalla toimiston aulan ilmoitustaululla tiedotetaan yhteisistä asioista samoin kaupungintalon ilmoitustaululla.

Virallisena ilmoituslehtenä on Kauhajoen Kunnallislehti / seuratoimintapalsta.

Jäsentiedote ei enään ilmesty paperiversiona vaan sen voit  tulostaa itsellesi.Jokainen asiasta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä yhdistyksen hallituksen toimijoihin ja kysellä asioita sekä samalla viestittää asioita myös hallitukselle päin. 

 

Muistamiset

Yhdistys muistaa opiskelunsa päätökseen saavia, niitä jäseniä jotka ovat olleet jäsenenä vähintään viisi vuotta ja jotka eivät ole saaneet yhdistyksen stipendiä aikaisemmista opiskeluistaan. Yhden vuoden opiskelu: 25 € ja useamman vuoden opiskelu: 50 €

 

Yhdistyksen 50 ja 60 vuotta täyttävä jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään viisi vuotta yhtäjaksoisesti saa 30 euron arvoisen lahjasekin.

 

Merkkipäivää tai muita ilmoituksia Motiivi lehteen haluavan on itse huolehdittava asiasta. Motiivista löytyy ohjeet ilmoituksen jättämisestä.

 

Lehdet ja Julkaisut

Motiivi

JHL julkaisee kaikille jäsenilleen Motiivi -lehteä, jonka levikki on n. 218 571(v. 2008) kappaletta. Lehti ilmestyy 13 kertaa vuodessa.

Kunta-alan aktiivi
Aktiivit eli yhdistyksissä luottamustehtävissä toimivat jäsenet saavat lisäksi 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Kunta-alan Aktiivin.

Jäsentiedote Kauhajoen JHL ry ei julkaise paperiversiona jäsentiedotetta, tiedot löydät jatkossa päivitettynä sivuiltamme www.jhl.fi/pohjanmaa/kauhajoen yhdistys 637

Mikä on JHL? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on Suomen suurin ammattiliitto. Jäseniä meillä on noin 225 000, jotka ovat töissä kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan tai kunnan palveluja myyvän yhtiön, säätiön, järjestön tai yksityisien valtionapulaitoksien palveluksessa.

Lisää tietoa liitosta ja jäseneduista ym. saat osoitteesta:  

http://www.jhl.fi/